Måbdag vecka 5 startar vi kursen i idrottsmedicin för Idr10D.